WORKSHOPS EN OPLEIDINGEN op het gebied van qUANTUM NATUURGENEESWIJZEN, persoonlijke ontwikkeling EN COACHING

Jeannette Noordeloos, Master trainer Regenesis-Healing

Jeannette Noordeloos
Master trainer Regenesis-Touch, Regenesis-Healing en Quantum-Transformation I+II

Gerdo Schepel, Master trainer Regenesis-Healing

Gerdo Schepel 
Master trainer Regenesis-Touch, Regenesis-Healing en Quantum-Transformation I+II

DE QUANTUM ACADEMY

Welkom op onze website.
Wij geven al jarenlang inspirerende workshops en opleidingen (meer dan 30 jaaropleidingen) op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, energetische Quantum-natuurgeneeswijzen zoals Regenesis-Touch, Regenesis-Healing, Quantum Transformation I (coaching vlgs Robert Rasmusson) en Quantum Transformation II (genezen door visualisatie). Reeds duizenden cursisten hebben onze workshops gevolgd en velen daarvan zijn succesvol practitioner, therapeut en/of trainer geworden.

Kwaliteit, professionaliteit en spiritualiteit staan bij ons hoog in het vaandel. Dat vind je dan ook terug in de trainers die een scala van opleidingen hebben gevolgd om bij onze Academy de workshops te mogen geven. De wijze van workshops geven is bij de Academy heel persoonlijk, in kleinere groepen, dus VEEL aandacht voor jou. Natuurlijk ontvang je bij de Academy ook duidelijke werkboeken en/of naslagwerken over de cursus. Alles is inbegrepen dus geen verborgen kosten. Niets is ons teveel om te zorgen dat jij een onvergetelijke workshop of gedegen opleiding krijgt en daarna je Healing werk met liefde en passie kunt uitoefenen

crkbo

De Quantum-Academy in vogelvlucht

KWALITEIT VAN DE OPLEIDINGEN

Om onze kwaliteit te kunnen garanderen werken wij samen met de International Association of Quantum-Healing en zijn wij o.a. aangesloten bij het CRKBO, KTNO en de RBNG. Wij integreren het beste van de traditionele westerse lichaam-geest kennis met de natuurlijke geneeswijzen uit het oosten en oudheid en de nieuwe dimensies van de Quantum Healing. Zo kan jij jezelf en anderen helpen te helen en te transformeren, zowel lichamelijk, emotioneel als spiritueel.
De workshops zijn er voor iedereen die zijn geest, lichaam en ziel in balans wil brengen, wil voeden en verrijken.

TRAINERS EN COACHES.

Onze workshops en opleidingen worden gegeven door zeer ervaren gecertificeerde trainers en coaches.
De trainers van de Academy hebben een enorme passie voor energetische natuurgeneeswijzen en willen dit doorgeven in een omgeving van saamhorigheid, integriteit, liefde en zorgzaamheid. Belangrijk is dat jij als prachtig mens de ruimte krijgt iets moois te leren om je echt te te transformeren naar een gezonder en gelukkiger leven.


De Regenesis-Touch workshop en de Regenesis opleiding zijn (in Nederland) geaccrediteerd door het KTNO. 

De Regenesis-Healing vakopleiding is ook geaccrediteerd door het CRKBO als korte beroepsopleiding.

BELANGRIJK: Woon je in Nederland en wil je verder studeren en gebruik maken van de faciliteiten van het KTNO volg dan de workshop en opleiding in Nederland. Belgische cursisten kunnen hiervan helaas geen gebruik maken.

crkbo

CRBKO en CPION
De Quantum-Academy voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroeps onderwijs en wordt om de 2 jaar geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland, ‘het onafhankelijk auditbureau dat tevens verantwoordelijk is voor ‘toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen in Nederland.
Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de BTW- wetgeving. Deze regels bepalen dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Een inschrijving in het CRKBO is een erkenning zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn. In dat geval is al het door de erkende instelling aangeboden beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW. CRBKO en CPION

International Association of Quantum-Healing 


KTNO
Het KTNO is een registratie- en toetsingsinstituut voor paramedisch natuurgeneeskundige opleidingen. Therapeuten aangesloten bij de BATC, VBAG, LVNG en CAT ontvangen hierdoor nascholingspunten. Vraag altijd bij de eigen beroepsvereniging naar de mogelijkheden en laat het ons horen als we ondersteuning kunnen bieden.
IAQH
De gedragscode is gebaseerd op de International Association of Quantum-Healing deze zijn: rechtszekerheid, zorgvuldigheid, gelijkheid, onpartijdigheid, eerlijkheid, integriteit, transparantie, correctheid, betrouwbaarheid.
NRTO
De audit van het CPION is (mede) gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).
Het is een brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.