WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VAN REGENESIS-HEALING EN DE BLUE DOT ENERGY BIJ HET BIO-ENERGETISCH GENEESKUNDIG ONDERZOEKSCENTRUM IN CALIFORNIË (BEMG)

Het is al jaren bekend dat het lichaam zeer complexe elektromagnetische (energetische) velden genereert en dat deze natuurlijke velden en stromen van het lichaam een grote rol spelen in alle aspecten van gezondheid, ziekte en genezing.
Gebruikmakend van deze kennis kunnen we de bio-elektro, bio-magnetische of energetische velden van de cellulaire energie beïnvloeden (Quantum theorie) en dus therapeutische interventies toepassen. Velen kennen wel de bio-resonantie, electro accupunctuur en vele andere methoden die gebruik maken van de electrische velden in ons lichaam.  Met Regenesis kan je door middel van het opwekken van de Blue Dot Energy grote invloed uitoefenen op deze velden en de energetische stromen in ons lichaam die een oorzaak van vele blokkades kunnen zijn.

DE WETENSCHAPPELIJKE RESULTATEN VAN REGENESIS

(Dit betreft Regenesis-Healing, Regenesis-Touch, en de Blue Dot Energy).
Het eerste onderzoeksprogramma was het bestuderen van de effectiviteit van een bio-magnetische /energetische therapie die Regenesis heet. Deze therapie maakt gebruik van de zogenaamde Blue Dot Energy die medewerkers van Wilhelm Reich ontdekten tijdens een onderzoek in Australië.

Tijdens de onderzoeken werd de Blue Dot Energy gemeten die Robert Rasmusson op een eenvoudige manier opwekte waardoor de cliënt in een veranderende positieve beweging kwam waardoor blokkades werden opgelost.

Regenesis werd ontwikkeld door Robert Rasmusson uit Santa Cruz, Californië.
Bij Regenesis wordt cellulaire energie (Blue Dot Energy) opgewekt om de resonantie frequentie van het magnetische veld te verhogen.
Rasmusson’s energetische methode is opmerkelijk effectief gebleken bij de behandeling van een groot scala van aandoeningen en er zijn geen ongewenste reacties geconstateerd.
Robert Rasmusson paste de Blue Dot Energy toe op zijn cliënten, waarbij het veld van zijn cliënt werd beïnvloed en het helingssproces op gang werd gebracht.

Van de resonantiefrequentie van het biomagnetische / energetische veld dat door Regenesis werd gecreëerd is empirisch aangetoond dat het de volgende resultaten geeft wanneer het juist wordt toegepast:

  • Het opheffen van zowel acute als chronische pijn.
  • Opheffen van stress (inclusief hevige stress).
  • In balans brengen van emotionele problemen, angsten en fobieën
  • Het behandelen van jeugd en andere trauma’s die het leven ondragelijk kunnen maken.
  • Het remmen van ontstekings en degeneratieprocessen
  • Pijnloze afstelling van het beendergestel, wat leidt tot het verdwijnen van secundaire pijn.
  • Bevordering van het functioneren van het immuunsysteem, resulterend in de verbetering van aan het immuunsysteem gerelateerde zieken. (Waarbij het immuunsysteem zich in feite tegen het lichaam keert in plaats van het te beschermen).

DE WETENSCHAPPELIJKE studies

Een studie naar de werking van energetische therapie door Amy Sullivan van de Virginia Commonwealth University School of Medicine in Richmond (Virginia), Susan Bauer-Wu van de Emory University in Atlanta (Georgia) en Michael Miovic van het Dana-Farber Cancer Institute en Harvard Medical School in Boston (Massachusetts) toonde aan, dat patiënten die na een behandeling een vragenlijst invulden ‘verbazingwekkende’ verbeteringen van hun gezondheidsprobleem rapporteerden.

indrukwekkende resultaten

Zelfs patiënten met ernstige ziekten zoals kanker voelden zich geholpen door de energetische Regenesis therapie. In de vragenlijst noteerde 60% van de kankerpatiënten verbeteringen na enkele behandelingen met Regenesis. Ook bij personen die lijden aan angst, depressie en auto-immuunziekte heeft een energetische behandeling met Regenesis een positief effect.

DE WETENSCHAPPELIJKE BASIS VAN BEMG

Robert O. Becker, M.D., is een vooraanstaand pionier van de bio-electro-magnetische en energetische geneeskunde. Zijn grondig wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd in het Veterans Administration Hospital in Syracuse, New York, heeft de volgende revolutionaire ontdekkingen opgeleverd:
 
1. Halfgeleidende directe elektrische stromen gaan door de perifere zenuwcellen. Eens werden deze cellen verondersteld de neuronen te isoleren, omdat een zenuwcel (neuron) altijd wordt vergezeld van een perifere zenuwcel, bijna als een Siamese tweeling.
  
2. Ook bot is een halfgeleider voor deze elektrische impulsen, en zowel bot als huid zijn piëzo-elektrisch van aard.
  
3. Het genezingsproces hangt af van de halfgeleidende stroom alsmede van andere factoren in het elektromagnetisch veld van het lichaam. Toepassing van de juiste elektromagnetische velden kan het genezingsproces zeer effectief op gang brengen.
  
4. Acupunctuur punten hebben unieke elektrische kenmerken, wat bewijst dat er een fysiologische basis voor acupunctuur bestaat.

De allereerste onderzoekingen van dr. Becker hebben veel interesse in BEMG opgewekt en hebben het onderzoek naar de vele toepassingen ervan gestimuleerd. Een van de interessantste is het onderzoek naar het magnetische veld van het lichaam waarbij gebruik wordt gemaakt van de SQUID magnetometer of de Beck magnetometer.

DE QUANTUM-genezing; ALLES komt IN BEWEGING EN BEINVLOED EEN LEVENSVERANDERENDE KRACHT.

Eerder werk op dit gebied, inclusief het werk van dr. John Zimmerman aan de Universiteit van Colorado, heeft aangetoond dat het elektromagnetische veld van het lichaam een samenspel is van de magnetische velden die van directe en van ioniserende stromen komen. Het elektromagnetische veld van het lichaam is gekoppeld aan het elektromagnetische veld van de aarde en wordt beïnvloed door de velden die door andere mensen worden opgewekt.

DE NAAM REGENESIS, WAT BETEKENT DIE?

Robert Rasmusson noemde zijn methode Regenesis (opnieuw geboren worden). Regenesis beïnvloed het bewustzijn en lichaam op een quantum-, subatomisch niveau. Dat gaat dieper dan cel- en DNA-niveau. Hij haalt in dit verband de bekende Indiase arts Deepak Chopra aan: ‘Om het zelfhelend vermogen te stimuleren moet je voorbij alle grofstoffelijke niveaus van het lichaam gaan (cellen, weefsels, organen en systemen) om bij de verbinding te komen tussen geest en materie, het punt waarop bewustzijn een effect begint te hebben. ’Dit punt is voor ons mensen ons toegankelijk via liefde en intentie’.